Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Elektronikus dokumentációs rendszert (ÉTDR) az engedélyeztetési eljárásokban!

2013. január 1-jén hatályba lépett az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.), mely az új építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárási szabályokat tartalmazza, bevezeti az elektronikus ügyintézést és létrehozza az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (ÉTDR).

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadás iránti kérelem benyújtásával kapcsolatosan a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbiakról tájékoztatja a honlapján az érdeklődőket:
"A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. hatályba lépésével megszűnt annak a lehetősége, hogy az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadás iránti kérelmet a Felügyelőségen nyújtsák be.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szakhatósági eljárásra vonatkozó részéhez (44. – 45. §) tartozó kommentár tartalmazza, hogy külön törvényben vagy kormányrendeletben kell rendezni az előzetes szakhatósági állásfoglalás feltételeit és adott esetben speciális szabályait. A külön jogszabály ebben az esetben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend., melynek 2. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtását megelőzően … az építtető az építésügyi hatósághoz benyújtott külön kérelmére, az abban kérelmezett időtartamra előzetes szakhatósági állásfoglalások összegyűjtése és előzetes tárolása céljából a kérelmező részére az ÉTDR elektronikus gyűjtő tárhelyet biztosít.”

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem benyújtásának előfeltételeként tehát az elektronikus gyűjtő tárhely biztosítását kell kérelmezni az építésügyi hatóságnál, majd a Felügyelőséghez intézendő kérelmet az ÉTDR-en keresztül lehet benyújtani."